မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း ကုန်းတွင်းကုန်သေတ္တာစခန်း

တည်နေရာ - အလုံမြို့နယ်
မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်းပြင် ဧရိယာ - ၁၂.၃၈ ဧက
ထားသိုနိုင်သောကုန်သေတ္တာအလုံးရေ     
ကုန်ပြည့်ကုန်သေတ္တာ - ၆၀၀ TEU
ကုန်လွတ်ကုန်သေတ္တာ - ၃၈၇၀ TEU
အအေးခန်းကုန်သေတ္တာ - ၂၄၀ TEU
စုစုပေါင်း - ၄၇၁၀ TEU
စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ - ၄-၁-၂၀၀၃

 

ျမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်သို့ လွှဲပြောင်းပြီး ဆိပ်ခံတံတား